Jaarverslag

Edmund Burke Stichting
RSIN. 809899759
Contact: diederik.boomsma@gmail.com

Beleidsplan 2022

De Edmund Burke Stichting zal een bijeenkomst organiseren in de herfst over de toekomst van het conservatisme in Nederland.

Beleidsplan 2021

De Edmund Burke Stichting heeft in 2021 geen activiteiten ontplooid.

Financieel jaarverslag 2021

Betaalrekening (NL76 RABO 0383 2756 60)

Saldo 31/12/2020    € 499,98
Saldo 31/12/2011    € 455,64

Spaarrekening

Saldo 31/12/2020    € 4,48
Saldo 31/12/2021    € 4,48

Inkomsten           € 0

Uitgaven                   € 44,34 (bankkosten)

De Stichting heeft geen bezittingen, geen openstaande verplichtingen, debiteuren, crediteuren, of schulden. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.