De organisatie

Bestuur:

    Voorzitter Bart Jan Spruyt
    Secretaris-Penningmeester Jonathan Price

De Edmund Burke Stichting heeft geen werknemers of personeel. Alle activiteiten worden verricht door vrijwilligers. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten, en eventuele lezingen/colleges die zij verzorgen zijn onbezoldigd.

De Edmund Burke Stichting dient heeft geen winstoogmerk, dient het algemeen belang en beschikt over een ANBI-status.

Lees hier meer gegevens in het kader van transparantie en verantwoording (o.a. inzake het beloningsbeleid, de hoofdlijnen van het beleidsplan en jaarsverslagen).