Conservatisme

Conservatisme is een politieke filosofie, geen levensbeschouwing of geloof. Het biedt een consistente en vooral realistische visie op de mens, de samenleving en de overheid, en op de relaties daartussen. In de kern komt conservatisme neer op een pleidooi voor een vrije en fatsoenlijke samenleving, met verantwoordelijke burgers, een sterke civil society en een slanke maar weerbare overheid. In het huidige debat dringen conservatieven vooral aan op de eerbiediging van noties die vooral in de moderne  samenleving bewaard moeten blijven: noties over vrijheid en recht, over het belang van de traditie en deugd, over het belang van gezin en onderwijs in de klassieke traditie, en over het belang van de Joods-Christelijke traditie als gedeeld cultureel fundament van onze beschaving.

Voor meer informatie, zie het artikel ‘Conservatisme versus Verlichtingsdenken’ van A.A.M. Kinneging.